Saadia Hussain

Pandemin har från att vara ett undantagstillstånd utvecklats till ett normaltillstånd… dessa 18 månader har varit en resa om acceptance. Från att själv ha insjuknat i covid, till att få vaccin har gjort mig både stark och svag inför naturen. Jag har rört mig mellan hopp, oro och längtan. Jag har saknat min pappa som är 85 år; hur ensamt det har varit för honom och oss. Jag har sett mina tonårsdöttrar kämpa med distansundervisning och tron på framtiden. Jag likt många har erfarit ensamheten, men även upplevt och upptäckt enorm gemenskap och solidaritet genom en delad sorg och kris. Medskapande är en viktig del i min konstnärliga process. Pandemin har lett till att jag har tvingats utforma nya kreativa och säkra metoder, modeller och kanaler för att undersöka och samskapa. Just nu samskapar jag ett offentligt verk för IFU Arena i Uppsala med barn och unga, samt ett verk till Förskolan Kastanjegården i Vivalla, Örebro. Vi har alla kulturfastat under pandemin. Nu är vi hungriga och törstiga efter direkta upplevelser med konsten och kulturen, att få dela kulturupplevelserna med varandra. Längtan efter ett pulserande mångfaldigt kulturliv ger mig så mycket kraft.

https://www.instagram.com/saadiahussainart

www.saadia.se

Mats Högberg

Fotograf

Som fotograf har jag jobbat med porträtt, kommersiella bilder, böcker, filmer och utställningar. Mycket skratt till ett färgstarkt porträtt av Saadia.
www.matshogberg.se