17 augusti – 5 september 2021

17 augusti – 5 september 2021

EN UTSTÄLLNING
EN STAD
570 PLATSER
14  FOTOGRAFER
14 KONSTNÄRER

SAKNAD! hälsar 28 konstnärer, fotografer och kulturskapare konsten välkommen tillbaka på Stockholms gator. 

Fotoutställningen SAKNAD! äger rum i Kulturreklams 500 affischramar på elskåp och 70 stortavlor på husfasader runtom i Stockholm.

Utställningen SAKNAD! är vår gemensamma hommage till alla konstnärer och livsviktiga kulturinstitutioner som gör livet så mycket bättre, roligare och finurligare, och som vi saknat under pandemin. Utställningen öppnar tisdag den 17 augusti och avslutas med finnissage.

SAKNAD! har skapats under kort tid – inbjudan gick i början på allas semestrar ut till ett trettiotal fotografer och nästan lika många konstnärer att medverka. Det har resulterat i både nya och gamla möten och 14 vackra fotografiska ögonblick som nu syns över hela Stockholm.

SAKNAD! är kurerat av Scenit och Gerilla genom föreningen Skogsväsen i Kulturreklams ytor. SAKNAD! samproduceras av Ulrika Skoog Holmgaard, Scenit Produktion, Kattis Tjernström och Carl Göran Martini Gerilla Produktion via deras föreningen Skogsväsen, efter en idé av Ulrika Skoog Holmgaard. Kulturreklam står för upplåtelse av utställningsytor och mediakanaler, grafisk produktion och tryck.

Tack DOT Stockholm, Thomas Hultgren, Patrick Miller (Manocamera), Wetterling Gallery, Marie Dimberg, Salla (Redline Studios) och ja, allas engagemang.

Med stöd av Kulturrådet, Kontaktnätet (Ideell kulturallians).

Om kulturens roll i samhället 

Ett samhälle utan konst är ett hårt och naket samhälle. Vi är många som saknat utställningar, konserter, föreställningar och litterära läsningar oerhört mycket under de 18 månader som vi satts i kulturell och emotionell karantän. Vi vet hur hårt effekterna av denna pandemi har slagit på ekonomier, på enskilda, på hela samhällen men vi vet att det inom kulturnäringen har slagit extra hårt. Här finns sällan någon buffert att ta till när ett års verksamhet fryser inne, än mindre när det börjar tära på år två.

Staten har gjort en hel del för att hålla kulturlivet under armarna. Ändå kommer covid-19 att ha drabbat väldigt många kulturarbetare hårt.  Vi vet att det också, trots allt, har hänt mycket konstnärligt spännande, både digitalt, lokalt, globalt men även fysiska projekt i miniformat har uppstått. SAKNAD! är ett bra exempel på allt nytt som ständigt föds, och som glädjande nog finns för oss alla att se, känna, uppleva till hösten, i vinter eller nästa år. 


Om oss

SAKNAD! är en av flera samproduktioner mellan Scenit Produktion och Gerilla. I år firar vi trettio år av samarbeten. Sedan 1991 har vi producerat scenkonst, Spoken Word Festival, utställningar och mycket däremellan. Utställningen SAKNAD! är vår hyllning till alla fantastiska konstnärer och livsviktiga kulturinstitutioner som under väldig många månader, långa perioder som blivit till år, nu, snart, äntligen, får möjlighet att verka igen för en publik. 

SAKNAD! är vår hyllning till konsten, är vårt “glöm aldrig”; allt som drabbat många, men lika mycket vår ögonöppnare till allt det kreativa, professionella och underhållande som vi snart får njuter av igen., säger Ulrika Skoog Holmgaard, VD Scenit Produktion.

Om Kulturreklam

Kulturreklam är ett företag som erbjuder utomhusreklam i ca 5 000 olika kontaktytor i Storstockholms utomhusmiljö, fördelat på fem olika mediakanaler: Kulturtavlor på lyktstolpar, Affischramar på elskåp, Stortavlor på husfasader, Evenemangsbanér på lyktstolpar och Kulturramar i tunnelbanan. Dessa ytor och kanaler upplåts åt aktörer och budskap med koppling till kultur, idrott, föreningsliv, välgörenhet och samhällsinformation.

Genom detta samarbete kan vi manifestera kulturens och konstens återkomst på scenerna och i det offentliga rummet, vilket glädjer oss och är avgörande för vår verksamhets framtid, säger Carl Jurell, VD på Kulturreklam. 

KONTAKTRUTA egen sida
Ulrika Skoog Holmgaard 070-1085757 ulrika@scenitproduktion.se,
Kattiis Tjernström 070-5293929  kattis@gerilla.se
Carl Jurell, 0733-828103, carl@kulturreklam.se